Gli antichi proverbi dialettali di Messina e Provincia – Antica saggezza popolare

 

Proverbi dialettali messinesi con iniziale (Q, R e S).

Alcuni di questi proverbi antichi dialettali, sono tratti dal libro di Romano Lamberto, a cui vanno i nostri ringraziamenti, intitolato “I proverbi dell’ antica Bauso”.

Tutto questo può servire per far apprezzare ai giovani, la saggezza dei loro antenati, oltre che per tenere memoria di un bellissimo dialetto, quello di Messina e provincia, che sembra voler scomparire del tutto. (I proverbi sono volutamente lasciati senza traduzione).


Proverbi con iniziale “Q”.

quannu u boi è o macellu, tutti currunu cu cuteddu.

Quannu a pira è fatta, cadi sula.

Quannu a futtuna voli, a casa a sapi.

Quannu amuri voli, trova logu.

Quannu u celu è pecurinu, o chiovi i sira o di matinu.

Quannu a iatta si lava a facci voli diri chi chiovi.

Quannu a tavula è stisa cu non mancia peddi a spisa.

Quannu u iattu non c’è, u surici balla.

Quannu a fimmina camina e u culu ci balla, si non è caiorda, diavulu falla.

Quannu chiovi du tunnaru, pigghiti u saccu e curri paru.

Quannu u poviru dugna o riccu, u diavulu si nni ridi.

Quannu dui si vonnu, ducentu non ci ponnu.

Quannu i cosi sunnu fatti, si manciunu.

Quannu a fimmina è seria, po’ passari ‘nto riggimentu di suddati.

Quantu tira un pilu di fimmina non tira un bastimentu.


Proverbi con iniziale “R”.

Risparmia a tina quannu è china.

Russu di sera bon tempo si spera.


Proverbi con iniziale “S”.

Scupa nova fa rumuru.

Si ti voi fari iabbu du stottu, tu è esseri rittu.

Si sunnu ciuri ciurirannu, si sunnu spini puncirannu.

Si vuliti passari a vita cuntenti, stati luntanu di parenti.

Si voi a paci in famigghia, alliscia a soggira.

Sciroccu e tramuntana, o tri ionna o na sumana.

Si mancia pi campari e non si campa pi manciari.

Si a ‘nvidia avissi a vaddira, fussimu tutti vaddarusi.

Si cosi si sapirivunu, non succediria mai nenti.

Si spagghia quannu c’è ventu.

Si ti voi fari amari, fatti disidirari.


Se Vi fa piacere, potete continuare a leggere gli altri proverbi dialettali in questo stesso blog. Trovateli sulla colonna a destra.

A presto.

 

Gli antichi proverbi dialettali di Messina e Provincia – Antica saggezza popolareultima modifica: 2011-04-03T13:05:00+02:00da kigei
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento