Gli antichi Proverbi dialettali di Messina e Provincia – Saggezza siciliana per riflettere un po’

 

Proverbi dialettali Messinesi con iniziale (T, U, V, Z).

Alcuni di questi proverbi antichi, sono tratti dal libro di Romano Lamberto, a cui vanno i nostri ringraziamenti, intitolato “I proverbi dell’ antica Bauso”.

Tutto questo può servire per far apprezzare ai giovani, la saggezza dei loro antenati, oltre che per tenere memoria di un dialetto, quello di Messina e provincia, che sembra voler scomparire del tutto. (I proverbi sono volutamente lasciati senza traduzione).


Proverbi con iniziale “T”.

Tacca u sceccu unni voli u padruni.

Tantu va a quartara o puzzu, fina chi si rumpi.

Testa cauda e pedi friddi.

Tra amici e parenti, non cattari e vinniri nenti.

Tra mugghieri e maritu non ci mettiri u idutu.

Tutti i ruppa venunu o pettunu.

Tutti i ciumi currunu vessu u mari.

Tuttu u munnu è un paisi.


Proverbi con iniziale “U”.

U bellu du giocu è, fari fatti e parrari pocu.

U bonu suddatu si vidi ‘nta guerra.

U fuiri è virgogna ma è sabbamentu i vita.

U mastru è mastru ma u padruni è capumastru.

U sonnu da notti, potta cunsigghiu.

U trivulu e u beni, cu l’avi si teni.

U sceccu chi ritarda, tonna caricu.

U pisci è natu pi cu si l’avi a manciari.

U maritu voli a butti china e a mugghieri ‘mbriaca.

U bonu iaddu canta a tutti banni.

U veru giudizio spunta chi capiddi ianchi.

U ricchu, cchiù avi e cchiu voli.

U Signuri chiudi na potta e iapri un putticatu.

U saccu vacanti non po stari addritta.

U lupu peddi u pilu ma no u viziu.

U boi avi a lingua rossa e non ‘po parrari.


Proverbi con iniziale “V”.

Vestiti na vota l’annu e vestiti di pannu.

Vinu bonu fa bonu sangu.


Proverbi con iniziale “Z”.

Zzappa funnu a vigna e sceppa a mala ebba e a ramigna.

 

Gli antichi Proverbi dialettali di Messina e Provincia – Saggezza siciliana per riflettere un po’ultima modifica: 2011-04-03T13:11:00+02:00da kigei
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento